HANGİ KİTAPLARI OKUYORSUNUZ?
HASTALARINIZA VE DANIŞANLARINIZA, HANGİ KİTAPLARI ÖNERİYORSUNUZ?

Psikoterapiler, çok genel olarak, Freud’un önderliğini yaptığı psikodinamik terapiler, Albert Ellis’in önderliğini yaptığı akılcı duygulanım davranışçı terapi (rasyonel emotif terapi) ve Beck’in önderliğini yaptığı bilişsel terapi gibi bilişsel davranışçı terapiler, Rogers’ın önderliğini yaptığı danışan odaklı ve Perls’in önderliğini yaptığı Geştalt terapi gibi hümanistik terapiler olarak ayrılır. Günümüzde bilişsel davranışçı terapiler giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu terapi yöntemi, danışanların yaşama bakış açılarında, diğer bir deyişle yaşam felsefelerinde köklü değişiklikler yapılmasını amaçlayan bir psikoterapi biçimidir. Bu terapi yönteminde, danışanların edindikleri yeni bakış açılarını pekiştirmeleri için özellikle bibliyoterapiden yararlanılır. Bibliyoterapi, sözlük anlamıyla, terapi sürecinde uygun kitaplardan yararlanma anlamına gelir. Danışanın, seçilmiş birtakım “kendi kendine yardım” ya da kendini geliştirme kitapları okuyarak rahatsızlığı ile ilgili olarak daha fazla bilgilenmesini, bu kitaplarda yer alan birtakım alıştırmaları yaparak yeni bir bakış açısı geliştirmesini ve terapi oturumları sırasında geliştirdiği bakış açısını pekiştirmesi yoluyla terapisine yardımcı olur. Bu tür kitaplar depresyon, panik bozukluğu ve agorafobi, yaygın kaygı bozukluğu, toplumsal kaygı bozukluğu, özgül fobi gibi kaygı bozuklukları, takıntı-zorlantı bozukluğu, örselenme sonrası gerginlik bozukluğu, yeme bozuklukları gibi klinik durumlar için olabileceği gibi öfkeyle baş etme, ertelemeyi bırakma, kendini ortaya koyma, engellenme eşiğini yükseltme, kendini olduğu gibi kabul etme gibi konularla ilgili de olabilmektedir. Bunların yanı sıra evlilik terapisi ve cinsel işlev bozuklukları gibi durumlar için de danışanlara son derece yararlı olabilecek çok sayıda kitap vardır.

Hekimler Yayın Birliği ve HYB Yayıncılık, psikiyatri ve psikolojinin en temel alanlarında her yıl yeni kitaplar yayımlamayı sürdürüyor. Psikiyatri ile ilgili hastalıkların temel sınıflandırma dizgesi olan DSM’lerin çevirileri, ABD’de yayımlandıkları yıl ya da hemen ertesi yıl, resmi olarak Hekimler Yayın Birliği’nce yayımlandı, yüzün üzerinde yazarın katılımıyla gerçekleştirilen ve 50 bölümden oluşan, yaklaşık 1000 sayfalık PSİKİYATRİ TEMEL KİTABI’nın yeni baskısı yayımlandı. Psikoterapilerin en temel kitapları (Akılcı Duygulanım Davranışçı Terapi, Bilişsel Terapi, Sorun Çözme Terapisi, Geştalt Terapi…) bu konuları çok iyi bilen Türk yazarları tarafından yazıldı ve Hekimler Yayın Birliği’nce yayımlandı. Hastalarınıza ve danışanlarınıza okumaları için önerebileceğiniz kitapların en iyileri, onlarca kitap arasından taranıp seçilerek Türkçe olarak yayımlanıyor. Artık, sizin için, kendi dilinizde, bilgiye ulaşmak giderek kolaylaştığı gibi, hastalarınıza ve danışanlarınıza kitap önermekte de hiç güçlük çekmeyeceksiniz… Kitabevlerinde bulamadığınız kitapları internet üzerinden de güvenle sipariş edebilirsiniz. Siparişlerinizi www.e-hyb.com sitesi üzerinden güvenle verebilirsiniz…Kitapları D&R kitabevlerinde bulabilir ya da ısmarlayabilirsiniz.

  • Klinik Uygulama
  • Sürekli Eğitim Etkinlikleri
  • Bilimsel Araştırma Tasarımı, Yönetimi ve Denetimi
  • Uzman Yayıncılık
  • Kurumsal Danışmanlık

www.boylampsikiyatrienstitusu.com

Yayınlarımızdan