BENİM ŞİZOFRENİLERİM

  • Yazar henüz günümüzde şifreleri tam olarak çözülememiş

olan ŞİZOFRENİ HASTALIĞI konusunda temel ve güncel bilgileri aktarıyor.

  • Bu aktarımı yaparken hasta ve ailelerinin, psikiyatristlerine en

sık sorduğu sorulardan yola çıkarak, bilimsel teorileri anlaşılır bir dille okurlarına iletiyor.

  • Son bir yüzyıl içinde oluşan bilgi birikimini, kendi kişisel

deneyimleri ile birleştirip, bunu hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra psikiyatri alanında çalışan tüm personellere sunuyor.

  • Bu sunum içinde, yazar kendisini ve duygularını gizlemeden ve

yaşamını etkileyen vaka örnekleri aracılığıyla da, okuyucusunu sıkmadan, bir roman okunurluğu içinde konuya ilgi duyanlara ulaşmaya çalışıyor.