DBT BECERİLERİ EĞİTİMİ DAĞITILACAK GEREÇLER VE ÇİZELGELER

Bu kitap, eytişimsel (diyalektik) davranışçı terapinin ana becerileri olan anaodaklanma, kişilerarası ilişkilerde etkili olma, duygularını ayarlayabilme ve sıkıntıya katlanabilme becerileri kazanmak için kullanılan gereçleri ve çizelgeleri kapsamaktadır. Kitapta, eytişimsel davranışçı terapi uygulayacak olan terapistler ve kendisine bu terapi yöntemi uygulanacak olan danışanlar için gerekli olan 225 gereç ve çizelge yer almaktadır.