DBT BECERİLERİ EĞİTİMİ EL KİTABI

Marsha Linehan’ın geliştirdiği eytişimsel (diyalektik) davranışçı terapinin temel kitaplarından olan bu kitap, danışanların bu terapiye nasıl yöneleceklerini ve alışacaklarını göstermesinin yanı sıra ana odaklanma, kişilerarası ilişkilerde etkili olma, duygularını ayarlayabilme ve sıkıntıya katlanabilme becerilerini öğretmektedir.