FARKINDALIK (AYRIMSAMA) ve KABULLENME TEMELLİ TERAPİLER

Farkındalık temelli terapiler daha çok farkındalık kavramı üstüne kurulmuşlardır. Ancak farkındalık kavramının olmazsa olmaz bir parçası da “kabullenme”dir. Bu nedenle “kabullenmesiz farkındalık olmaz” dersek yanlış bir tanımlama yapmış olmayız. Öte yandan Kabullenme-Kararlılık Terapisi (Acceptance Commitment Therapy-ACT) gibi terapi yöntemlerinde de temel kavram kabullenmedir. ACT uygulamalarında, kabullenmenin sağlanması için farkındalık kavramının tüm bileşenlerinden yararlanılmaktadır. Ama farkındalık temelli terapilerden farklı olarak meditasyon içeriği daha zayıftır. Her iki yöntemin temel teorisi ve ulaşmak istediği neden benzerdir. Her ikisi de terapi sırasında terapistten belli bir duruşu beklemektedir ve bu duruş benzerdir. Başlık iki kavramı içerse de yöntemlerden birisi daha çok anlatılmakta veya işlenmektedir. Bu noktada temelin aynı ama inşaat tarzının farklı olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı bu kitapta farkındalık ve kabullenme ortak bir kavram olarak ele alınmış ve işlenmiştir. Bu kitap bir tedavi kılavuzu değildir. Farkındalık-Kabullenme temelli terapi yöntemlerinden sadece birisi işlenmektedir. Daha çok kavramsal temelleri vermeyi hedeflemekte ve tedavi sürecinin içeriğini genel olarak yansıtmaktadır.