MOTİVASYONEL GÖRÜŞME İNSANLARI DEĞİŞİME HAZIRLAMA

Motivasyonel Görüşme Tekniği dünyada giderek yaygınlaşan bir terapi yöntemidir. İçerdiği insancıl yaklaşım, tekniğin günümüz koşullarında uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. Etkinliği üstünde yapılan birçok araştırma ile Motivasyonel Görüşme Tekniği “kanıta dayalı” bir yöntem olma özelliğini tam olarak hak etmiştir. Görüşmeye gelen kişilerin beklentisi de ona öğüt veren, yol gösteren veya azarlayan bir tavırdır. Hâlbuki motivasyonel görüşme işbirlikçi bir yaklaşımdır. Bu kişiler, Motivasyonel Görüşme Tekniği ile karşılaştıkları zaman, kendi kontrollerinin tekrar kendi ellerine geçtiği duygusunu yaşayarak, değişim önündeki direnç daha kolay kırılmaktadır.